Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.182/2002 privind reglementarea unor măsuri financiare pe anul 2002

Număr de înregistrare Senat: L580/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX179/2003
Adresa:E402/2002
Prima cameră:Ședință comună
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1655/14.12.2002
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.148/14.04.2003 publicatã în M.O. nr.277/19.04.2003
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-12-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L580 (adresa nr.E402/16/12/2002)
18-12-2002 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 29/01/2003)
18-12-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 28/01/2003)
18-12-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 28/01/2003)
28-01-2003 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 31-FAVORABIL(aviz comun cu Comisia de specialitate a Camerei Deputatilor)
03-03-2003 proiectul va fi trimis spre dezbatere şi Camerei Deputaţilor; comisiile buget-finanţe din cele două Camere vor întocmi raport comun.
03-03-2003 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
10-03-2003 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 496-FAVORABIL cu amendamente (raport comun cu Comisia de specialitate a Camerei Deputatilor)
27-03-2003 înscris pe ordinea de zi a ședinței comune a celor două Camere
27-03-2003 adoptat în ședința comună a celor două Camere
03-04-2003 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
09-04-2003 trimis la promulgare
11-04-2003 promulgat prin Decret nr. 224/11/04/2003; devine Legea nr. 148/14/04/2003
19-04-2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 277/19/04/2003

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- adresa de sesizare a comisiilor
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- expunerea de motive la Lege
- forma promulgată
Go to top