Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
 
 

Art.23  

(1) Preşedintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise numele şi prenumele tuturor candidaţilor propuşi de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere

(2) Este declarat ales preşedinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorităţii senatorilor.

(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă primii 2 candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi, sau, după caz, primul clasat şi candidaţii care s-au clasat pe locul al doilea cu un număr egal de voturi; va fi declarat preşedinte al Senatului candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate

(4) În caz de egalitate de voturi se organizează un nou tur de scrutin.

Art.24

Preşedintele Senatului este ales pe durata mandatului acestei Camere a Parlamentului.

Art.25

Odată cu alegerea preşedintelui Senatului activitatea preşedintelui de vârstă încetează.

...

 

Art.35

(1) Preşedintele Senatului are următoarele atribuţii:

 1. convoacă Senatul în sesiuni ordinare şi extraordinare;

 2. conduce lucrările Senatului, asistat de doi secretari;

 3. acordă cuvântul, moderează discuţiile, sintetizează problemele supuse dezbaterii, stabileşte ordinea votării, anunţă rezultatul acesteia şi proclamă rezultatul votului;

 4. asigură menţinerea ordinii în timpul dezbaterilor şi respectarea regulamentului;

 5. conduce lucrările Biroului permanent;

 6. reprezintă Senatul în relaţiile cu Preşedintele României, Camera Deputaţilor, Guvernul şi Curtea Constituţională;

 7. reprezintă Senatul în relaţiile interne şi externe;

 8. poate sesiza Curtea Constituţională, în condiţiile prevăzute la art.144 lit.a) şi b) din Constituţie;

 9. dispune de fondul preşedintelui, conform legii şi în limitele prevederilor bugetare;

 10. aprobă decontarea cheltuielilor pentru deplasările în străinătate pe care le-a dispus;

 11. aprobă indemnizaţiile persoanelor utilizate în cadrul Senatului în calitate de colaboratori, precum şi decontarea cheltuielilor suportate de persoanele invitate pentru audieri la Senat;

 12. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări date de Senat.

(2) Preşedintele Senatului asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României, conform art.97 din Constituţie.

 

(Extras din Regulamentul Senatului)

Go to top