Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
IPEX – Schimb interparlamentar de informaţii privind UE
 
IPEX este rezultatul unei recomandări făcute la Roma, în anul 2000, de către Conferinţa preşedinţilor parlamentelor din statele membre ale Uniunii Europene.
 
Obiectivul IPEX este de a sprijini cooperarea interparlamentară în cadrul UE, prin intermediul unei platforme electronice (www.ipex.eu), pe baza căreia să se realizeze schimbul de informaţii între parlamentele statelor membre UE (bază de date pentru documentele şi informaţiile provenite de la instituţiile europene şi de la parlamentele naţionale). În plus, IPEX sporeşte transparenţa şi, pentru prima dată, le permite parlamentelor naţionale să îşi publice documentele pe un site paneuropean.
 
IPEX vizează în special:
• facilitarea schimbului tuturor informaţiilor privind UE între parlamente prin Corespondenţii naţionali
• crearea unor forumuri pentru schimbul de opinii (informal) privind controlul parlamentar, inclusiv aspectele legate de subsidiaritate, prin alertarea timpurie (o modalitate de a atrage atenţia asupra faptului că o nouă etapă a procesului de decizie este pe cale de a începe)
• întocmirea unui calendar al reuniunilor interparlamentare (calendarul conţine informaţii privind cele mai importante reuniuni interparlamentare legate de Uniunea Europeană)
 
Structura organizatorică:
Preşedinţii parlamentelor statelor membre UE definesc obiectivele IPEX, în timp ce Secretarii Generali urmăresc derularea proiectelor şi numesc membrii Consiliului de administraţie IPEX (IPEX Board), pentru o perioadă de câte un an. 
 
Consiliul IPEX răspunde de managementul proiectelor şi supervizează activitatea Corespondenților.
Consiliul sprijină Corespondenţii naţionali în activitatea lor. Corespondenţii răspund de menţinerea zilnică a paginii de internet ipex.eu (site actualizat de parlamentele naţionale) şi menţin legătura cu Consiliul IPEX. Ei au şi sarcina de a fi persoane de contact pe probleme legate de IPEX, în cadrul fiecărei camere parlamentare. Corespondenţii IPEX au fost desemnaţi oficial de către Secretarii generali ai fiecărei camere parlamentare.
 
Pentru perioada 2018-2019, Consiliul  de administraţie IPEX este format din membrii următoarelor ţări: Estonia - Preşedinţia Consiliului IPEX; România (Camera Deputaţilor şi Senatul); Austria (Nationalrat and Bundesrat); Finland (Eduskunta); Bulgaria (Narodno sabranie); Belgium (Kamer van Volksvertegenwoordigers/Chambre des représentants and Senaat/Sénat); Denmark (Folketing); France (Assemblée nationale et Sénat); - Germany (Bundestag); Greece (Vouli ton Ellinon); Italy (Camera des Deputati and Senato della Repubblica); Luxembourg (Chambre des Députés); Poland (Sejm and Senat); Portugal (Assembleia da República); Slovakia (Národná rada); The Netherlands (Eerste and Tweede Kamer); Sweden (Riksdagen); Parlamentul European; COSAC - Conferinţa organelor specializate în afaceri europene şi ECPRD - Centrul european pentru cercetare şi documentare parlamentară (COSAC si ECPRD, membri asociaţi).
  
Este important ca parlamentele naţionale să facă schimb de informaţii privind UE, deoarece acest lucru le poate ajuta în exercitarea propriei activităţi de control. Prin Tratatul de la Lisabona, rolul parlamentelor naţionale este consolidat, făcând şi mai necesar schimbul interparlamentar de informaţii privind UE.
Tratatul invită parlamentele naţionale să „contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii”:
  • prin faptul că sunt informate de către instituţiile Uniunii şi prin primirea de proiecte de acte legislative ale Uniunii,
  • prin respectarea principiului subsidiarităţii,
  • prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, la mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spaţiu,
  • prin implicarea în controlul politic al Europol şi în evaluarea activităţilor Eurojust,
  • prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor,
  • prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune,
  • prin monitorizarea propunerilor UE în domeniul dreptului familiei, fiecare parlament naţional având drept de veto,
  • prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naţionale şi cu Parlamentul European.
             
Site-ul IPEX conţine documentele parlamentare referitoare la controlul exercitat de forurile naţionale asupra deciziilor luate la nivelul Uniunii. Fiecare parlament naţional sau cameră şi-a creat propriul sistem de control (procedura de lucru); prin urmare, documentele care provin de la parlamentele naţionale diferă în ceea ce priveşte formatul, domeniul de aplicare şi conţinutul. Parlamentele naţionale sunt libere să pună la dispoziţie pe internet tipul de informaţii şi documentele pe care le consideră relevante. Unele parlamente pot prezenta propria lor poziţie cu privire la o propunere, în timp ce altele pot alege să pună la dispoziţie documente emise de propriul guvern. Consultând aceste documente, utilizatorii pot găsi adesea informaţii importante privind avizele parlamentelor/camerelor şi/sau ale guvernelor cu privire la propuneri specifice. În plus, sunt furnizate adesea informaţii importante şi detalii relevante cu privire la propunerile UE.
 
Go to top