Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Controlul Parlamentar (scrutiny)
 
Senatul participă la controlul actelor europene în conformitate cu dispoziţiile Tratatului de la Lisabona (Protocolul nr. 1 şi Protocolul nr.2.) 

Sistemul de examinare adoptat implică intervenţia conjugată a mai multor departamente ale senatului: Comisia pentru afaceri europene, Serviciul pentru afaceri europene și a comisiile de specialitate. Comisia pentru afaceri europene este comisia integratoare care deleagă, dintre membrii acesteia, senatorul raportor pe fiecare dintre documentele europene aflate în proces de control parlamentar. Comisia pentru afaceri europene primește documentele de analiză - prin expertizarea fondului, subsidiarității și proporționalității - din partea Serviciului pentru afaceri europene (care elaborează fișe de sinteză), a comisiilor de specialitate (care elaborează avize ori procese verbale) și a departamentelor pentru afaceri europene ale ministerelor de resort (care elaborează puncte de vedere). Comisia pentru afaceri europene, în cadrul ședințelor săptămânale, stabilește întâlniri cu reprezentanții guvernului, iar pe baza discuților cu aceștia elaborează, de la caz la caz, rapoarte sau procese verbale. Documentul raportor al Comisiei pentru afaceri europene este trimis Serviciului pentru afaceri europene, ulterior discutării și aprobării acestuia în plenul Senatului, pentru a fi elaborat un punct de vedere. În funcție de caracterul documentului raportor, acesta se traduce prin proiecte de hotărâre, opinii sau avize motivate, toate aceste documente ajungând să fie publicate în Monitorul Oficial. Opiniile și avizele motivate sunt ulterior traduse în cadrul Serviciului pentru afaceri europene pentru a fi trimise instituțiilor interesate, atât românești, cât și europene.

Senatul participă la dialogul politic european care se desfăşoară la nivelul instituţiilor europene şi al parlamentelor naţionale ale celorlalte state membre UE.

Activitatea de control parlamentar a activităţii legislative europene a Guvernului se desfăşoară în baza  Legii nr. 373 din 18 decembrie 2013 privind cooperarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor europene. Legea a fost promulgată prin Decretul prezidenţial nr. 1118/2013 şi a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 820 din 21 decembrie 2013.

Legea reglementează cadrul de cooperare dintre Parlamentul României sau una dintre Camerele acestuia şi Guvernul României cu privire la participarea României la procesul decizional din cadrul Uniunii Europene, precum şi la monitorizarea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia europeană.
Go to top