Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Număr de înregistrare Senat: L562/2006
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX798/2006
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Aurelia Vasile - PSD Minodora Cliveti - PSD Rodica Nassar - PSD Ioan Bivolaru - PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:493/07.04.2006
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 47/13.03.2007 publicatã în M.O. 194/21.03.2007
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
08-03-2006 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.B147 (adresa nr.bpi173/08/03/2006)
16-03-2006 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 14.04.2006)
16-03-2006 trimis pentru punct de vedere la Guvern
07-04-2006 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 493/07.04.2006 (favorabil)
16-06-2006 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1780/16.06.2006 (negativ)
20-06-2006 cu nr.L562 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
20-06-2006 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 20/09/2006)
20-06-2006 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 13/09/2006)
20-06-2006 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 13/09/2006)
06-07-2006 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 795-FAVORABIL
21-09-2006 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 319-NEGATIV
19-10-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-10-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-10-2006 respins de Senat (nr. voturi: DA= 16 NU=47 AB=2)
13-02-2007 adoptat de Camera Deputaților (cu titlul: Proiect de lege pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991)
19-02-2007 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
23-02-2007 trimis la promulgare
12-03-2007 promulgat prin decret nr:183/12/03/2007; devine legea nr. 47/13/03/2007
21-03-2007 publicată în Monitorul Oficial nr: 194/21/03/2007

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top