Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru acceptarea unor amendamente, adoptate le Londra la 18 mai 1998, 26 mai 2000, 5 decembrie 2000 şi, respectiv, la 6 iunie 2001, la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptată la Longra la 1 noiembrie 1974, precum şi a Codului intrenaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.98(73) a Comitetului Securităţii Maritime, la Londra la 5 decembrie 2000

Număr de înregistrare Senat: L375/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX441/2002
Adresa: 
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:8
Avizul Consiliului Legislativ:942/17.07.2002
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.624/19.11.2002 publicatã în M.O. nr.892/10.12.2002
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
31-07-2002 cu nr.i126 (adresa nr.i126/30/07/2002) înregistrat la Senat pt. informare
29-08-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L375
04-09-2002 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 11/09/2002)
04-09-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 10/09/2002)
04-09-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 10/09/2002)
04-09-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 10/09/2002)
04-09-2002 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 373-FAVORABIL
09-09-2002 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-09-2002 dezbateri generale
09-09-2002 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 92 NU=0 AB=5)
10-09-2002 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 292-FAVORABIL
11-09-2002 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 435-FAVORABIL
03-10-2002 adoptat de Camera Deputaților cu modificări; urmează mediere
07-10-2002 trimis la comisia de mediere, pentru raport
18-10-2002 comisia de mediere finalizează raportul
24-10-2002 plenul Senatului aprobă raportul comisiei de mediere (nr. voturi: DA= 100 NU=0 AB=1)
06-11-2002 plenul Camerei Deputaților aprobă raportul comisiei de mediere
08-11-2002 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
13-11-2002 trimis la promulgare
18-11-2002 promulgat prin Decret nr. 922/18/11/2002; devine Legea nr. 624/19/11/2002
10-12-2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 892/10/12/2002

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru informare
- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- adresa de sesizare a comisiilor
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa de iniţiere a procedurii de mediere
- raportul comisiei de mediere
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top