Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică

Număr de înregistrare Senat: L347/2008
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX567/2008
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Ciopraga Mircea - deputat PNL; Cristea Ioan - deputat PNL; Iancu Iulian - deputat PSD; Lefter Ioan-Silviu - deputat PNL; Ruşanu Dan-Radu - deputat PNL
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:437/16.04.2008
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
13-03-2008 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b148 (adresa nr.bpi189/12/03/2008)
19-03-2008 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 18.04.2008)
19-03-2008 trimis pentru punct de vedere la Guvern
16-04-2008 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 437/16.04.2008 (favorabil)
20-05-2008 cu nr.L347 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
20-05-2008 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 25/06/2008)
20-05-2008 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 18/06/2008)
20-05-2008 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 18/06/2008)
26-06-2008 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 395-FAVORABIL
07-07-2008 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1503/07.07.2008 (favorabil)
04-09-2008 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 154-FAVORABIL cu amendamente
08-09-2008 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-09-2008 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 128-FAVORABIL
16-09-2008 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-09-2008 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 123 NU=0 AB=1) ( cu titlul: Proiect de lege pentru completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr.325/2006)
10-07-2018 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr.121/2014 privind eficienţa ..."
10-07-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
02-08-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L347
02-08-2018 Președintele României cere reexaminarea legii
04-09-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 18/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 18/09/2018)
18-09-2018 cu nr.L347Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale solicită decalarea termenului de depunere a raportului pentru data de 02.10.1018
18-09-2018 prezentare în Biroul Permanent cu nr.L347Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale solicită sesizarea pentru întocmirea raportului comun
18-09-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
20-09-2018 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 316-FAVORABIL
11-10-2018 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 859-FAVORABIL cu amendamente
11-10-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 560-FAVORABIL cu amendamente
11-10-2018 Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale depune raportul cu nr. 9-FAVORABIL cu amendamente
15-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-10-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 74 NU=15 AB=17)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
Go to top