Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind completarea unor prevederi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi a unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

Număr de înregistrare Senat: L296/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX364/2015
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Volosevici Andrei-Liviu - senator Independent
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:237/18.03.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
12-02-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b33 (adresa nr.plx364/2015/12/02/2015)
17-02-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 19.03.2015)
17-02-2015 trimis pentru punct de vedere la Guvern
18-03-2015 înregistrat la Senat pt. informare
18-03-2015 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 237/18.03.2015 (favorabil)
23-03-2015 prezentare în Biroul Permanent (propunerea legislativă va fi înaintată Comisiei juridice, pentru stabilirea competenţei de primă Cameră sesizată)
24-03-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
17-04-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 80(propunerea legislativă urmează să fie trimisă la Camera Deputaţilor pentru dezbatere, ca primă Cameră sesizată)
20-04-2015 plenul Senatului a aprobat trimiterea propunerii legislative la Camera Deputaţilor, ca primă Cameră sesizată
03-06-2015 respins de Camera Deputaților
05-06-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b33 (adresa nr.plx364/2015/03/06/2015)
08-06-2015 cu nr.L296 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
08-06-2015 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 23/06/2015)
08-06-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 23/06/2015)
30-06-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 175-FAVORABIL cu amendamente
30-06-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 145-FAVORABIL cu amendamente
08-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-09-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-09-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 107 NU=9 AB=1)
23-09-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
28-09-2015 trimis la promulgare
19-10-2015 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
04-11-2015 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.747/ 04/11/2015)
08-06-2016 plenul Camerei Deputaților acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională
10-06-2016 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L296urmare a Deciziei Curtii Constitutionale
13-06-2016 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 28/06/2016)
13-06-2016 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului (TERMEN: 28/06/2016)
13-06-2016 trimis pentru aviz privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 21/06/2016)
23-06-2016 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 194-NEGATIV
06-04-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 179-NEGATIV
06-04-2017 Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului depune raportul cu nr. 1189-NEGATIV
10-04-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-04-2017 plenul Senatului acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională (nr. voturi: DA= 104 NU=0 AB=0)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa de sesizare a comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- avizul comisiei pentru stabilirea competenţei de dezbatere ca primă Cameră sesizată
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- avizul comisiei la reexaminare
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- raportul comisiei la decizia Curţii Constituţionale
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
- Evaluare primară
Go to top