Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind transferul unui teren din fondul forestier proprietate publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării obiectivului de investiţii "Protecţie şi consolidare infrastructură, calibrare albie şi apărări de maluri pod b.a. pe DJ 207C peste Siret km 6+075 localitatea Ion Creangă"

Număr de înregistrare Senat: L288/2011
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX455/2011
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Neculai Marius - deputat PD-L
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:229/07.03.2011
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
22-12-2010 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b826 (adresa nr.bpi1266/21/12/2010)
09-02-2011 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 11.03.2011)
09-02-2011 trimis pentru punct de vedere la Guvern
07-03-2011 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 229/07.03.2011 (favorabil)
11-04-2011 cu nr.L288 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
11-04-2011 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 17/05/2011)
11-04-2011 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/05/2011)
11-04-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 12/05/2011)
11-04-2011 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 12/05/2011)
14-04-2011 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 822/14.04.2011 (negativ)
03-05-2011 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 145-NEGATIV
10-05-2011 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 142-NEGATIV
16-05-2011 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 264-FAVORABIL
24-05-2011 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 143-NEGATIV
06-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
14-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
20-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-06-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-06-2011 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 103 NU=5 AB=3)
28-02-2012 adoptat de Camera Deputaților (cu titlul: Propunere legislativă privind scoaterea din fondul naţional forestier a unor terenuri …)
05-03-2012 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
23-03-2012 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L288
23-03-2012 Președintele României cere reexaminarea legii
17-04-2012 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 09/05/2012)
17-04-2012 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 08/05/2012)
17-04-2012 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 08/05/2012)
17-04-2012 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 08/05/2012)
25-04-2012 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 98-FAVORABIL
25-04-2012 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 66-NEGATIV
08-05-2012 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 73-FAVORABIL
29-05-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-05-2012 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
26-06-2012 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 94-FAVORABIL
03-07-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-09-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-09-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-09-2012 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-09-2012 respins de Senat (nr. voturi: DA= 78 NU=2 AB=1)
13-09-2017 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- adresa de sesizare a comisiilor pentru reexaminare
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- raport suplimentar la reexaminare
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
Go to top