Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind planificarea apărării

Număr de înregistrare Senat: L260/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX394/2015
Adresa:plx394/201/2015
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:19
Avizul Consiliului Legislativ:344/21.04.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.203/16.07.2015 publicatã în M.O. nr.555/27.07.2015
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
20-05-2015 adoptat de Camera Deputaților
25-05-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b254 (adresa nr.plx394/2015/20/05/2015)
26-05-2015 cu nr.L260 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
26-05-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 09/06/2015)
03-06-2015 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 131-FAVORABIL
08-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-06-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 118 NU=0 AB=0)
22-06-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
27-06-2015 trimis la promulgare
15-07-2015 promulgat prin Decret nr. 651/15/07/2015; devine Legea nr. 203/16/07/2015
27-07-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 555/27/07/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top