Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Legii 407 din 2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic

Număr de înregistrare Senat: L139/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX263/2016
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Anghel Cristiana-Irina - senator PC
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:40/18.01.2016
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
15-12-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b696
22-12-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 21.01.2016)
22-12-2015 trimis pentru punct de vedere la Guvern
18-01-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 40/18.01.2016 (favorabil)
22-02-2016 cu nr.L139 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
22-02-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 09/03/2016)
22-02-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 08/03/2016)
02-03-2016 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 26-NEGATIV
15-03-2016 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 61-NEGATIV
22-03-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-03-2016 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
12-04-2016 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 110-NEGATIV
19-04-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-04-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
26-04-2016 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
07-06-2016 adoptat de Senat adoptată potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată
21-03-2017 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia pentru mediu
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
- Evaluare primară
Go to top