Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

Număr de înregistrare Senat: L11/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX93/2019
Adresa:E222/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1237/28.12.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:-
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
28-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b716 (adresa nr.E222/28/12/2018)
05-02-2019 cu nr.L11 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
05-02-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 19/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru mediu (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 12/02/2019)
05-02-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 12/02/2019)
12-02-2019 Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 22-FAVORABIL cu amendamente
12-02-2019 Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale transmite avizul cu nr. 11-FAVORABIL cu amendamente
12-02-2019 Comisia pentru mediu transmite avizul cu nr. 1-NEGATIV
14-02-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 25-FAVORABIL
14-02-2019 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport transmite avizul cu nr. 2-FAVORABIL
14-02-2019 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 10-FAVORABIL
14-02-2019 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 15-FAVORABIL
20-02-2019 Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 57-FAVORABIL
25-02-2019 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională transmite avizul cu nr. 17-FAVORABIL cu amendamente
27-02-2019 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 107-FAVORABIL
27-02-2019 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 2-FAVORABIL
04-03-2019 de Senat (adoptat în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru mediu
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- aviz - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru afaceri europene
- aviz - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top