Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 06 decembrie 2017

Caută un text în istoricul ordinelor de zi:Descriere De la Pana la Etaj Sala
DECLARAȚII POLITICE

09:00 10:30
Lucrări în PLENUL SENATULUI

- Dezbaterea iniţiativelor legislative înscrise în ordinea de zi

10:30 13:00


DECLARAȚII POLITICE (orele 9,00 – 10,30)

I. Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  programului  de  lucru  al  Senatului  pentru  perioada  11 - 16 decembrie 2017.                                                                                        

2 Numirea preşedintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.
Avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

Fişier Aviz - numire presedinte Consiliu de monitorizare.pdf

II.INIŢIATIVE LEGISLATIVE

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L181/19.06.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a României.  – prioritate legislativă a Guvernului
 (termen de adoptare tacită: 07.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare
Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: ordinară


Adoptat
2 L269/04.09.2017 Propunerea legislativă privind declararea Zilei de 10 mai drept "Ziua independenţei naţionale".
 (termen de adoptare tacită: 27.12.2017)                                                                                                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

3 L414/06.11.2017 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români. - prioritate legislativă a Guvernului
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
4 L285/07.06.2016 Legea privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului (1916-1918) și Centenarul Marii Uniri.  – reexaminare/25.10.2017 (la solicitarea Preşedintelui României)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere (a legii) cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
5 L409/30.10.2017 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2017 privind înfiinţarea Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare. ()
(termen de adoptare tacită: 19.12.2017)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară

Adoptat
6 L439/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
 (termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
7 L445/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru aprobarea Programului pentru angajarea tinerilor în agricultură, acvacultură şi industria alimentară.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală                       
                        Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

8 L440/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic. 
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
                        Comisia pentru mediu                     
                        Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

9 L490/20.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:14.03.2018)                                                                      
Comisie fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
10 L415/06.11.2017 Proiectul de lege privind unele măsuri de protecţie a victimelor infracţiunilor. 
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: organică
 

11 L429/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 
 (termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

12 L430/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

Adoptat
13 L431/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 
 (termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

14 L450/13.11.2017 Propunerea legislativă privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării învăţământului. - adoptată de Camera Deputaţilor                                                                              
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

15 L405/23.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92 din        18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013. – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                                          
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de admitere
Caracterul legii: organică 
 

16 L407/30.10.2017 Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri. – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită:21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: ordinară
 

17 L433/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii*). 
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

18 L425/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Comisia pentru transporturi şi energie
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

19 L412/30.10.2017 Propunerea legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat. – respinsă   de Camera Deputaților 
Comisie fond: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

20 L419/06.11.2017 Propunerea legislativă privind exploatarea si comercializarea masei lemnoase.
 (termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru mediu
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

21 L165/12.06.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. -  adoptată de Camera Deputaţilor  – procedură de urgență
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia economică, industrii şi servicii
  Comisia pentru transporturi şi energie
  Raport de admitere cu amendamente admise (+ amendamente respinse)
Caracterul legii: organică
 

22 L413/30.10.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sală polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale.
(termen de adoptare tacită: 21.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

23 L420/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. 
(termen de adoptare tacită:28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

24 L432/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere (+ amendament respins)
Caracterul legii: ordinară
 

25 L424/06.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 şi modificarea art. 460 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
(termen de adoptare tacită: 28.02.2018)
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

26 L460/13.11.2017 Propunerea legislativă privind protejarea agriculturii şi zootehniei în România.
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)                                                               
Comisie fond: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

27 L457/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru completarea şi modificarea art. 18 al Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. – procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 07.03.2018)                                                           

Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 

28 L464/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
 (termen de adoptare tacită: 07.03.2018)                                                                   
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului                        
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

29 L183/19.06.2017 Propunerea legislativă privind trecerea oraşului Căzăneşti la rangul de comună şi pentru abrogarea Legii nr. 134/2004 privind declararea ca oraş a comunei Căzăneşti, judeţul Ialomiţa. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

30 L373/25.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale  nr. 215/2001. – respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                             
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică 
 

31 L76/18.04.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.  – adoptată de Camera Deputaţilor                                                                     
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
  Raport de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

32 L43/13.03.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor                                                                                                    
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                        Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică
 

33 L469/05.09.2016 Propunerea legislativă   pentru modificarea alin. (4) al art. 5 din Legea nr. 47 din 18 mai 1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale republicată. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                       Raport suplimentar de admitere cu amendamente admise
Caracterul legii: organică
 

34 L558/04.11.2013 Propunerea legislativă pentru punerea în aplicare a prevederilor art.9 Justiţia al Chartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare conform Legii de ratificare nr.282/2007. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
                       Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi 
                        Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

35 L361/12.09.2017 Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii nr. 504 din 11 iulie 2002 a audiovizualului. – respinsă de Camera Deputaţilor 
Comisie fond: Comisia pentru cultură și media
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică

 

36 L467/05.09.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 148 din 26 iulie 2000, privind publicitatea precum şi a Legii nr. 504/2002 a audiovizualului. - adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru cultură şi media
                         Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

37 L155/02.04.2012 Propunerea legislativă pentru completarea alin. (1) al art. 264 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. – adoptată tacit de Camera Deputaţilor
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
                       Raport suplimentar de respingere
Caracterul legii: organică 
 

38 L367/18.09.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale. – respinsă de Camera Deputaţilor  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

39 L400/27.06.2016 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1 din 05.01.2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educaţia naţională. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                                            
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
                       Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

40 L452/13.11.2017 Propunerea legislativă pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011. - respinsă de Camera Deputaţilor                                                                  
Comisie fond: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
  Raport de respingere
Caracterul legii: organică
 

Go to top