Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L198/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top