Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
b15/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
b15/2019
Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, republicată
Număr de înregistrare: 31
Data de postare a opiniei: 18.02.2019 19:30:00
De la: Chereche? Vasile
Textul opiniei: Cu excep?ia locuin?elor amenajate în unita?i ale sistemului de aparare, ordine publica ?i securitate na?ionala. Pot fi revândute iar noii cumparatori pot reprezenta o amenin?are pentru activita?ile desfa?urate de unitate. Un exemplu mic. În locuin?a de serviciu de la un post comunal de poli?ie ajunge, cumparând de la primul proprietar, sa locuiasca o persoana angrenata în activita?i ilicite.


Go to top