Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
print copy

Ordinea de zi
a Ședinței Senatului
din 11 septembrie 2018

Descriere De la Pana la Etaj Sala
Lucrări în PLENUL SENATULUI
-Dezbaterea inițiativelor înscrise pe ordinea de zi
-vot final 
16:00 18:00
Pauză 18:00 18:15

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ȘI RĂSPUNSURI

18:15 19:45


I.   Note, rapoarte, informări, proiecte de hotărâre şi alte acte prevăzute de lege

# P.L. Descriere Rezoluție
1 Aprobarea  procedurii de urgenţă pentru dezbaterea şi adoptarea unor iniţiative legislative.
  1. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. (b448/06.09.2018)
  2. Propunerea legislativă privind încadrarea în muncă a gestionarilor. (b375/03.07.2018)
  3. Propunerea legislativă pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României. (b380/04.07.2018)
  4. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (b381/05.07.2018)
  5. Propunerea legislativă privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. (b382/05.07.2018)
2 Notă privind adoptarea tacită, prin împlinirea termenului pentru dezbatere şi adoptare, la data de 6 septembrie 2018, a unei iniţiative legislative.
  1. Propunerea legislativă pentru abrogarea alin. (21) al art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei. (L282/07.05.2018)                                          
3 Fişier Proiectul de Hotărâre pentru modificarea articolului 68 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005.
Raport: Comisia pentru Regulament
 

II.     Iniţiative legislative

# P.L. Descriere Rezoluție
1 L569/2016 Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei României. – adoptată de Camera Deputaţilor (L569/10.05.2017)
Comisie fond:  Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului
   Comisia juridică, de numiri, disciplină,  imunităţi şi validări
                         Raport de admitere
Caracterul legii: constituțională
 
Adoptat
2 L373/18.06.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene.
(termen de adoptare tacită: 19.09.2018)
Comisie fond: Comisia pentru transporturi şi energie
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
3 L295/14.05.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative privind funcţionarii publici.
 (termen de adoptare tacită: 17.09.2018)                                     
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
4 L371/11.06.2018 Propunerea legislativă privind instituirea Zilei dăruirii.  – procedură de urgență
(termen de adoptare tacită: 10.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 
5 L413/03.07.2018 Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2018 privind prorogarea termenului reglementat de alin. (4) al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiţii de siguranţă a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de admitere cu un amendament admis
Caracterul legii: ordinară
 
6 L344/04.06.2018 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului.
(termen de adoptare tacită: 03.10.2018)
Comisie fond: Comisia economică, industrii şi servicii
  Raport de respingere
Caracterul legii: ordinară
 
7 L395/25.06.2018 Proiectul de lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative. – procedură de urgență 
(termen de adoptare tacită: 24.10.2018)
Comisie fond: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
  Raport de admitere
Caracterul legii: ordinară
 

III.    Vot final

IV.    ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Go to top