Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
b13/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice şi gazelor naturale
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
b13/2019
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2011 a energiei electrice şi gazelor naturale
Număr de înregistrare: 85
Data de postare a opiniei: 13.03.2019 18:36:00
De la: Maria Klim
Textul opiniei: 1. Taxa pe stâlp este necesar a fi recuperata de cei care au amplasati stalpi pe proprietate privata . 2. Bransamentele comune de gaz de pe proprieta?i private/individuale gen apartamente, genereaza venituri pentru firme private si incalca dreptul de uzufruct, adica de a dispune de veniturile aduse. Chiar daca decreta?i spatiu public o parte, el tot in cadrul celui privat func?ioneaza. Este necesara delimitarea spa?iului privat si a drepturilor asociate si nu a spa?iului public mai întâi si a drepturilor aferente.


Go to top