Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L462/2018 Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2018 pentru completarea art.6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top