Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L357/2010 Propunere legislativă cu privire la numirea managerilor şi specialiştilor în consiliile de administraţie al regiilor autonome, companiilor sau societăţilor naţionale, instituţiilor publice ori al societăţilor comerciale, inclusiv al băncilor sau altor instituţii de credit, societăţilor de asigurare şi celor financiare
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top