Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L541/2007 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru Obiectivul Cooperare Teritorială Europeană
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top