Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

Număr de înregistrare Senat: L731/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX56/2019
Adresa:E216/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1155/06.12.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:-
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
14-12-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b686 (adresa nr.E216/14/12/2018)
17-12-2018 cu nr.L731 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
17-12-2018 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 26/02/2019)
17-12-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 19/02/2019)
05-02-2019 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 755-FAVORABIL
06-02-2019 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 45-FAVORABIL
11-02-2019 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-02-2019 adoptat de Senat (adoptat în condiţiile art.115 alin.(5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top