Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L731/2018 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top