Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

Număr de înregistrare Senat: L658/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX543/2018
Adresa:plx543/201/2018
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:6
Avizul Consiliului Legislativ:926/25.09.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 307/11.12.2018 publicatã în M.O. 1063/17.12.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
07-11-2018 adoptat de Camera Deputaților
09-11-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b604 (adresa nr.plx543/2018/07/11/2018)
12-11-2018 cu nr.L658 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
12-11-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 27/11/2018)
12-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 20/11/2018)
12-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 20/11/2018)
12-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 20/11/2018)
21-11-2018 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 371-FAVORABIL
21-11-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 685-FAVORABIL
22-11-2018 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 375-FAVORABIL
26-11-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-11-2018 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională transmite avizul cu nr. 475-FAVORABIL
28-11-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-11-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 66 NU=0 AB=0)
04-12-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
05-12-2018 trimis la promulgare
11-12-2018 promulgat prin decret nr:1220/11/12/2018; devine legea nr. 307/11/12/2018
17-12-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 1063/17/12/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- aviz - Comisia pentru politică externă
- aviz - Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top