Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L658/2018 Proiect de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top