Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017

Număr de înregistrare Senat: L640/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX393/2018
Adresa:plx393/201/2018
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:471/16.05.2018
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 309/12.12.2018 publicatã în M.O. 1079/20.12.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-10-2018 adoptat de Camera Deputaților
31-10-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b569 (adresa nr.plx393/2018/29/10/2018)
05-11-2018 cu nr.L640 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
05-11-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 27/11/2018)
05-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 21/11/2018)
05-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru afaceri europene (TERMEN: 21/11/2018)
05-11-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 21/11/2018)
14-11-2018 Comisia economică, industrii şi servicii transmite avizul cu nr. 926-FAVORABIL
21-11-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 667-FAVORABIL
22-11-2018 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 359-FAVORABIL
26-11-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-11-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-11-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 65 NU=0 AB=0)
29-11-2018 Comisia pentru afaceri europene transmite avizul cu nr. 534-FAVORABIL
04-12-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
08-12-2018 trimis la promulgare
12-12-2018 promulgat prin decret nr:1237/12/12/2018; devine legea nr. 309/12/12/2018
20-12-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 1079/20/12/2018

- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- decretul Preşedintelui privind supunerea spre ratificare
- aviz - Comisia economică, industrii şi servicii
- aviz - Comisia pentru politică externă
- aviz - Comisia pentru afaceri europene
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…) - inainte de promulgare
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top