Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L640/2018 Proiect de lege pentru ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la Convenţie, semnate la Bucureşti, la 18 octombrie 2017
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top