Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Legii-cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Număr de înregistrare Senat: L391/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX519/2016
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Tánczos Barna - senator UDMR
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:496/19.05.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.50/05.04.2017 publicatã în M.O. nr.239/06.04.2017
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
13-04-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b203
19-04-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 19.05.2016)
19-04-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
19-05-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 496/19.05.2016 (favorabil)
21-06-2016 cu nr.L391 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
21-06-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 27/09/2016)
21-06-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 20/09/2016)
21-06-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 20/09/2016)
29-06-2016 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 344-FAVORABIL
15-09-2016 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 192-FAVORABIL
28-09-2016 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1701/28.09.2016 (favorabil)
12-10-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 127-FAVORABIL
17-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-11-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-11-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 47 NU=0 AB=2) cu titlul: Lege pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
14-03-2017 adoptat de Camera Deputaților
20-03-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
25-03-2017 trimis la promulgare
04-04-2017 promulgat prin Decret nr. 352/04/04/2017; devine Legea nr. 50/05/04/2017
06-04-2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 239/06/04/2017

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top