Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

Număr de înregistrare Senat: L15/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX69/2016
Adresa:E203/2015
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1311/16.12.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 242/29.11.2016 publicatã în M.O. 988/08.12.2016
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
22-12-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b711 (adresa nr.E203/22/12/2015)
02-02-2016 cu nr.L15 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
02-02-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 01/03/2016)
02-02-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru mediu (TERMEN: 01/03/2016)
03-03-2016 Comisia pentru mediu depune raportul cu nr. 4-FAVORABIL
08-03-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-03-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 73 NU=7 AB=5)
07-11-2016 adoptat de Camera Deputaților
08-11-2016 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-11-2016 trimis la promulgare
28-11-2016 promulgat prin decret nr:1041/28/11/2016; devine legea nr. 242/29/11/2016
08-12-2016 publicată în Monitorul Oficial nr: 988/08/12/2016

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top