Senatul României
Limba:
RO EN
Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L15/2016 Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.60/2015 pentru suspendarea prevederilor art.23 alin.(1) lit.c) şi k) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:


Go to top