Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor, pisicilor şi a altor animale, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.794 din 13/12/2001, aprobat prin legea nr.227 din 2002

Număr de înregistrare Senat: L771/2007
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX912/2007
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Marinescu Marius - senator PD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1257/25.09.2007
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 258/26.09.2013 publicatã în M.O. 601/26.09.2013
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-08-2007 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b443
04-09-2007 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 04.10.2007)
04-09-2007 trimis pentru punct de vedere la Guvern
25-09-2007 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1257/25.09.2007 (favorabil)
26-10-2007 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 2746/26.10.2007 (negativ)
30-10-2007 cu nr.L771 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
30-10-2007 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 28/11/2007)
30-10-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 21/11/2007)
13-11-2007 prezentare în Biroul Permanent (Comisia pt. agricultură va elabora aviz )
13-11-2007 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 28/11/2007)
13-11-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 21/11/2007)
13-11-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 21/11/2007)
27-11-2007 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 381-FAVORABIL
06-12-2007 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 373-FAVORABIL cu amendamente
06-12-2007 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 401-FAVORABIL cu amendamente
12-12-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-12-2007 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 74 NU=1 AB=0) (cu titlul: Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân)
22-11-2011 adoptat de Camera Deputaților adoptată cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constituţia României
28-11-2011 trimis la promulgare
29-11-2011 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 70 deputati PSD si 54 deputati PNL
11-01-2012 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.1/ 11/01/2012)
20-01-2012 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L771
13-02-2012 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 28/02/2012)
04-03-2013 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 74-FAVORABIL cu amendamente
12-03-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-03-2013 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 131 NU=1 AB=7)
10-09-2013 adoptat de Camera Deputaților
10-09-2013 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
16-09-2013 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: 30 de senatori
25-09-2013 promulgat prin decret nr:778/25/09/2013; devine legea nr. 258/26/09/2013
26-09-2013 publicată în Monitorul Oficial nr: 601/26/09/2013

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- raportul comisiei la decizia Curţii Constituţionale
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top