Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale

Număr de înregistrare Senat: L689/2010
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX100/2011
Adresa:E164/2010
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:251
Avizul Consiliului Legislativ:877/06.07.2010
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 187/24.10.2012 publicatã în M.O. 757/12.11.2012
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
22-07-2010 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b467 (adresa nr.E164/22/07/2010)
01-11-2010 cu nr.L689 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
01-11-2010 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 07/12/2010)
01-11-2010 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 30/11/2010)
02-12-2010 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 509-FAVORABIL
24-02-2011 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 835-FAVORABIL cu amendamente
28-02-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-03-2011 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
02-03-2011 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 107 NU=2 AB=4)
02-10-2012 adoptat de Camera Deputaților (cu titlul: Legea pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privinf Codul penal )
08-10-2012 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
13-10-2012 trimis la promulgare
23-10-2012 promulgat prin decret nr:655/23/10/2012; devine legea nr. 187/24/10/2012
12-11-2012 publicată în Monitorul Oficial nr: 757/12/11/2012

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top