Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.96/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii

Număr de înregistrare Senat: L68/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX12/2017
Adresa:plx12/2017/2017
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:3
Avizul Consiliului Legislativ:1263/08.12.2016
Procedura de urgență:Da
Stadiu: în lucru, la comisiile permanente ale Senatului
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
04-04-2017 adoptat de Camera Deputaților
05-04-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b131 (adresa nr.plx12/2017/04/04/2017)
10-04-2017 cu nr.L68 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
10-04-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 09/05/2017)
10-04-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 09/05/2017)
10-04-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 03/05/2017)
10-04-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 03/05/2017)
10-04-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 03/05/2017)
19-04-2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 173-FAVORABIL
26-04-2017 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 184-FAVORABIL
03-05-2017 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 42-NEGATIV
27-06-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-06-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 94-FAVORABIL cu amendamente
27-06-2017 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 49-FAVORABIL cu amendamente
27-06-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 100 NU=0 AB=0)
28-06-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
30-06-2017 trimis la promulgare
19-07-2017 Președintele României cere reexaminarea legii
19-09-2017 adoptat de Camera Deputaților
20-09-2017 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L68
25-09-2017 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 18/10/2017)
25-09-2017 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 18/10/2017)
25-09-2017 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 10/10/2017)
25-09-2017 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 10/10/2017)
25-09-2017 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 10/10/2017)
05-10-2017 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 106-FAVORABIL
18-10-2017 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 654-FAVORABIL
25-10-2017 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 500-FAVORABIL
04-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-12-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 94-FAVORABIL cu amendamente
04-12-2017 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 49-FAVORABIL cu amendamente
04-12-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 83 NU=0 AB=15)
19-12-2017 adoptat de Camera Deputaților
22-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
08-01-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
13-02-2018 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.63/ 13/02/2018)
09-07-2018 adoptat de Camera Deputaților
11-07-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L68
04-09-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 25/09/2018)
04-09-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 25/09/2018)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- aviz pentru raport suplimentar
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
Adresa poştală: Calea 13 Septembrie 1-3, sector 5, Bucureşti, 050711; Centrala: +40 21 414 1111 +40 21 316 0300.
Hartă Site
Go to top