Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Număr de înregistrare Senat: L679/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX187/2016
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Donţu Ovidiu-Liviu - senator PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1219/12.11.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
07-10-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b509
13-10-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social
13-10-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 12.11.2015)
13-10-2015 trimis pentru punct de vedere la Guvern
26-10-2015 primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 3028/26.10.2015 (negativ)
12-11-2015 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 1219/12.11.2015 (favorabil)
14-12-2015 cu nr.L679 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
14-12-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 23/02/2016)
14-12-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 15/02/2016)
14-12-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 15/02/2016)
14-12-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 15/02/2016)
09-02-2016 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 26-NEGATIV
10-02-2016 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 193-FAVORABIL
18-02-2016 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 343-NEGATIV
06-04-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 456-FAVORABIL cu amendamente
11-04-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
11-04-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 86 NU=2 AB=6)
25-04-2017 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
- Evaluare primară
Go to top