Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind securitatea cibernetică a României

Număr de înregistrare Senat: L580/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX263/2014
Adresa:plx263/201/2014
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:33
Avizul Consiliului Legislativ:513/05.05.2014
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
16-09-2014 adoptat de Camera Deputaților
19-09-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b513 (adresa nr.plx263/2014/16/09/2014)
22-09-2014 cu nr.L580 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
22-09-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 24/09/2014)
16-12-2014 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 155-FAVORABIL cu amendamente
19-12-2014 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-12-2014 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 92 NU=0 AB=0)
19-12-2014 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
23-12-2014 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: deputati PNL
21-01-2015 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.17/ 21/01/2015 publicată în Monitorul Oficial nr.79 din 30.01.2015)
04-03-2015 plenul Camerei Deputaților acceptă obiecțiunea de neconstituționalitate;legea este în întregime neconstituțională
09-03-2015 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 25/03/2015)
09-03-2015 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L580
17-04-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 64-NEGATIV
20-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
21-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
27-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-04-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
28-04-2015 respins de Senat (nr. voturi: DA= 90 NU=0 AB=1)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- raportul comisiei la reexaminare
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top