Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 74/2007privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

Număr de înregistrare Senat: L552/2007
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX708/2007
Adresa:E155/2007
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:851/28.06.2007
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 84/08.04.2008 publicatã în M.O. 291/15.04.2008
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
29-06-2007 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b383 (adresa nr.E155/28/06/2007)
04-09-2007 cu nr.L552 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
04-09-2007 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 19/09/2007)
04-09-2007 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 19/09/2007)
04-09-2007 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 12/09/2007)
13-09-2007 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 1059-FAVORABIL
25-09-2007 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 707-FAVORABIL cu amendamente
25-09-2007 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 263-FAVORABIL cu amendamente
04-10-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului amanat 09.10.2007- dezbaterea amendamentelor respinse
09-10-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-10-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2007 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2007 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 49 NU=0 AB=3)
18-03-2008 adoptat de Camera Deputaților
19-03-2008 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
24-03-2008 trimis la promulgare
07-04-2008 promulgat prin decret nr:440/07/04/2008; devine legea nr. 84/08/04/2008
15-04-2008 publicată în Monitorul Oficial nr: 291/15/04/2008

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top