Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

Număr de înregistrare Senat: L550/2014
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX132/2015
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Cadâr Leonard - senator Independent
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:825/15.07.2014
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.177/30.06.2015 publicatã în M.O. nr.484/02.07.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (1)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
11-06-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b325
17-06-2014 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 17.07.2014)
17-06-2014 trimis pentru punct de vedere la Guvern
15-07-2014 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 825/15.07.2014 (favorabil)
09-09-2014 cu nr.L550 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
09-09-2014 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 07/10/2014)
09-09-2014 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 30/09/2014)
03-11-2014 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 2088/03.11.2014 (favorabil)
17-12-2014 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 312-FAVORABIL
16-02-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 309-FAVORABIL cu amendamente
25-02-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-02-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 84 NU=1 AB=2) cu titlul: Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
03-06-2015 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
08-06-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
13-06-2015 trimis la promulgare
30-06-2015 promulgat prin Decret nr. 598/30/06/2015; devine Legea nr. 177/30/06/2015
02-07-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 484/02/07/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top