Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind protecţia informaţiilor clasificate militare, semnat la Bucureşti la 26 martie 2015

Număr de înregistrare Senat: L527/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX539/2015
Adresa:plx539/201/2015
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:855/12.08.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.287/19.11.2015 publicatã în M.O. nr.874/23.11.2015
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
30-09-2015 adoptat de Camera Deputaților
01-10-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b490 (adresa nr.plx539/2015/30/09/2015)
05-10-2015 cu nr.L527 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
05-10-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 14/10/2015)
05-10-2015 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 13/10/2015)
05-10-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru politică externă (TERMEN: 13/10/2015)
12-10-2015 Comisia pentru politică externă transmite avizul cu nr. 129-FAVORABIL
13-10-2015 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 219-FAVORABIL
19-10-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-10-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 99 NU=0 AB=0)
26-10-2015 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
31-10-2015 trimis la promulgare
18-11-2015 promulgat prin Decret nr. 861/18/11/2015; devine Legea nr. 287/19/11/2015
23-11-2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 874/23/11/2015

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru politică externă
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- textul tratatului (acordului, convenţiei…)
Go to top