Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Manasia, judeţul Ialomiţa, în vederea extinderii cimitirului situat în satul Manaisa

Număr de înregistrare Senat: L459/2013
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX582/2013
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Gheorghe Tinel - deputat PD-L
Număr de articole:4
Avizul Consiliului Legislativ:759/23.07.2013
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de ambele Camere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
17-06-2013 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b402 (adresa nr.bpi395/17/06/2013)
25-06-2013 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 25.07.2013)
25-06-2013 trimis pentru punct de vedere la Guvern
23-07-2013 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 759/23.07.2013 (favorabil)
03-09-2013 cu nr.L459 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
03-09-2013 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 19/11/2013)
03-09-2013 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/11/2013)
03-09-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 12/11/2013)
03-09-2013 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 12/11/2013)
30-09-2013 prezentare în Biroul Permanent (termenul de depunere a raportului este 22.10.2013)
15-10-2013 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 254-NEGATIV
16-10-2013 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală transmite avizul cu nr. 358-NEGATIV
22-10-2013 Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului transmite avizul cu nr. 125-FAVORABIL
29-10-2013 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 320-NEGATIV
06-11-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-11-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-11-2013 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 2102/19.11.2013 (negativ)
09-12-2013 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
09-12-2013 respins de Senat (nr. voturi: DA= 90 NU=15 AB=2)
15-06-2016 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- aviz - Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
- aviz - Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
Go to top