Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 Codul silvic

Număr de înregistrare Senat: L440/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX55/2018
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Pană Adriana-Doina - deputat PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:804/03.10.2017
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.230/02.08.2018 publicatã în M.O. nr.693/08.08.2018
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
26-07-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b341
05-09-2017 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.10.2017)
05-09-2017 trimis pentru punct de vedere la Guvern
03-10-2017 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 804/03.10.2017 (favorabil)
06-11-2017 cu nr.L440 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
06-11-2017 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 1684/06.11.2017 (favorabil)
06-11-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 21/11/2017)
06-11-2017 trimis pentru raport la Comisia pentru mediu (TERMEN: 21/11/2017)
06-11-2017 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 14/11/2017)
06-11-2017 trimis pentru aviz la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 14/11/2017)
14-11-2017 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare transmite avizul cu nr. 146-FAVORABIL
17-11-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 221-FAVORABIL
23-11-2017 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 297-FAVORABIL
23-11-2017 Comisia pentru mediu depune raportul cu nr. 198-FAVORABIL
29-11-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
04-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-12-2017 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală
06-12-2017 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru mediu
14-02-2018 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 376-FAVORABIL
14-02-2018 Comisia pentru mediu depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 198-FAVORABIL
19-02-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
19-02-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 97 NU=1 AB=2)
10-07-2018 adoptat de Camera Deputaților
10-07-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
16-07-2018 trimis la promulgare
02-08-2018 promulgat prin Decret nr. 648/02/08/2018; devine Legea nr. 230/02/08/2018
08-08-2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 693/08/08/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top