Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2017 pentru modificarea şi completarea art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

Număr de înregistrare Senat: L392/2017
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX183/2017
Adresa:plx183/201/2017
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:282/28.04.2017
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 245/02.11.2018 publicatã în M.O. 932/05.11.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
03-10-2017 adoptat de Camera Deputaților (potrivit prevederilor art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată)
05-10-2017 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b468 (adresa nr.plx183/2017/03/10/2017)
10-10-2017 cu nr.L392 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
10-10-2017 trimis pentru raport la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 24/10/2017)
10-10-2017 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 17/10/2017)
13-12-2017 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 197-FAVORABIL cu amendamente
14-12-2017 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 1120-FAVORABIL cu amendamente
18-12-2017 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
18-12-2017 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 72 NU=33 AB=0)
22-12-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
16-01-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
08-05-2018 Președintele României cere reexaminarea legii
09-05-2018 plenul Camerei Deputaților admite obiecțiunile Președintelui României
11-05-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L392
14-05-2018 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia economică, industrii şi servicii (TERMEN: 16/05/2018)
14-05-2018 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 15/05/2018)
16-05-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
16-05-2018 Comisia economică, industrii şi servicii depune raportul cu nr. 503-FAVORABIL cu amendamente
17-05-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 197-FAVORABIL
22-05-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-05-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 79 NU=21 AB=0)
29-05-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
07-06-2018 s-a depus sesizare de neconstituționalitate; autor: Presedintele României
04-07-2018 Curtea Constituțională acceptă obiecțiunile de neconstituționalitate(Decizia nr.452/ 04/07/2018)
03-10-2018 adoptat de Camera Deputaților (ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.452/ 04.07.2018)
05-10-2018 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L392
08-10-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei (TERMEN: 09/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru raport privind decizia Curții Constituționale la Comisia pentru constituţionalitate (TERMEN: 09/10/2018)
08-10-2018 trimis pentru aviz privind decizia Curții Constituționale la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 09/10/2018)
09-10-2018 Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei depune raportul cu nr. 6-FAVORABIL
09-10-2018 Comisia pentru constituţionalitate depune raportul cu nr. 1423-FAVORABIL
10-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
10-10-2018 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 204-FAVORABIL
15-10-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
15-10-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 89 NU=12 AB=0)
22-10-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
24-10-2018 trimis la promulgare
02-11-2018 promulgat prin decret nr:860/02/11/2018; devine legea nr. 245/02/11/2018
05-11-2018 publicată în Monitorul Oficial nr: 932/05/11/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- sesizarea Curţii Constituţionale
- decizia Curţii Constituţionale
- adresa pentru forma de semnat pentru promulgare
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa către Camera Deputaţilor cu forma de semnat pentru promulgare după reexaminare
- forma de semnat pentru promulgare - după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- adresa către Senat cu forma reexaminată
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top