Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2002 privind valorificarea unor active corporale aferente capitalului imobilizat, aparţinând societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi care se află în proces de privatizare

Număr de înregistrare Senat: L362/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX424/2002
Adresa:E240/2002
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1002/29.07.2002
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.595/29.10.2002 publicatã în M.O. nr.817/12.11.2002
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
12-08-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L362 (adresa nr.E240/12/08/2002)
20-08-2002 trimis pentru raport la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 29/08/2002)
20-08-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 27/08/2002)
20-08-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 27/08/2002)
20-08-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru privatizare si administrarea activelor statului (TERMEN: 27/08/2002)
28-08-2002 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital depune raportul cu nr. 325-FAVORABIL
04-09-2002 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 112-FAVORABIL
05-09-2002 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-09-2002 dezbateri generale
05-09-2002 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 86 NU=1 AB=3)
08-10-2002 adoptat de Camera Deputaților
14-10-2002 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
21-10-2002 trimis la promulgare
28-10-2002 promulgat prin Decret nr. 858/28/10/2002; devine Legea nr. 595/29/10/2002
12-11-2002 publicată în Monitorul Oficial nr. 817/12/11/2002

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top