Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

Număr de înregistrare Senat: L348/2006
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX520/2006
Adresa:E101/2006
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:460/30.03.2006
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 45/07.03.2007 publicatã în M.O. 169/09.03.2007
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
06-04-2006 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b201 (adresa nr.E101/06/04/2006)
11-04-2006 cu nr.L348 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
11-04-2006 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 26/04/2006)
11-04-2006 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 19/04/2006)
11-04-2006 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 19/04/2006)
11-04-2006 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 19/04/2006)
19-04-2006 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 639-FAVORABIL
25-04-2006 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări transmite avizul cu nr. 516-FAVORABIL
11-05-2006 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 95-FAVORABIL cu amendamente
18-05-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
22-05-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-05-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
25-05-2006 trimis pentru raport suplimentar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
25-05-2006 trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
31-05-2006 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 674-FAVORABIL cu amendamente
31-05-2006 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul SUPLIMENTAR cu nr. 79-FAVORABIL cu amendamente
01-06-2006 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
01-06-2006 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 69 NU=7 AB=9)
20-02-2007 adoptat de Camera Deputaților
22-02-2007 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
24-02-2007 trimis la promulgare
05-03-2007 promulgat prin decret nr:155/05/03/2007; devine legea nr. 45/07/03/2007
09-03-2007 publicată în Monitorul Oficial nr: 169/09/03/2007

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- avizul comisiei
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa de resesizare a comisiei pentru raport suplimentar
- raport suplimentar 1
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- forma promulgată
Go to top