Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare - dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.530 din 23 iulie 2003

Număr de înregistrare Senat: L331/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX489/2016
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Pambuccian Varujan - deputat UAR (minoritãti)
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:408/27.04.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.69/19.03.2018 publicatã în M.O. nr.245/20.03.2018
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
24-03-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b149 (adresa nr.156/21/03/2016)
29-03-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 28.04.2016)
29-03-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
28-04-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 408/28.04.2016 (favorabil)
07-06-2016 cu nr.L331 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
07-06-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 13/09/2016)
07-06-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 06/09/2016)
07-06-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 06/09/2016)
29-06-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 105-FAVORABIL
07-09-2016 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 140-NEGATIV
06-10-2016 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 104-NEGATIV
11-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
17-10-2016 respins de Senat (nr. voturi: DA= 89 NU=1 AB=1)
07-03-2017 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru completarea Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare"
13-03-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
03-04-2017 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L331
03-04-2017 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 25/04/2017)
03-04-2017 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 19/04/2017)
03-04-2017 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 19/04/2017)
03-04-2017 Președintele României cere reexaminarea legii
19-04-2017 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 44-FAVORABIL cu amendamente
25-04-2017 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 120-NEGATIV
18-12-2017 Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport depune raportul cu nr. 84-FAVORABIL cu amendamente
05-02-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-02-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 84 NU=9 AB=3)
28-02-2018 adoptat de Camera Deputaților
05-03-2018 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
10-03-2018 trimis la promulgare
16-03-2018 promulgat prin Decret nr. 296/16/03/2018; devine Legea nr. 69/19/03/2018
20-03-2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 245/20/03/2018

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa prin care forma reexaminată e transmisă la cealaltă Cameră
- forma de semnat pentru promulgare - după reexaminare
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale în urma reexaminării
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top