Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Număr de înregistrare Senat: L320/2018
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX422/2018
Adresa:E72/2018
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:481/17.05.2018
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea 61/15.04.2019 publicatã în M.O. 296/17.04.2019
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
22-05-2018 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b259 (adresa nr.E72/22/05/2018)
29-05-2018 cu nr.L320 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
29-05-2018 trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 20/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 13/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 13/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru egalitatea de şanse (TERMEN: 13/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (TERMEN: 13/06/2018)
29-05-2018 trimis pentru aviz la Comisia pentru sănătate publică (TERMEN: 13/06/2018)
05-06-2018 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 364-FAVORABIL
06-06-2018 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 247-FAVORABIL
06-06-2018 Comisia pentru egalitatea de şanse transmite avizul cu nr. 87-FAVORABIL
13-06-2018 Comisia pentru sănătate publică transmite avizul cu nr. 353-FAVORABIL
28-06-2018 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială depune raportul cu nr. 234-FAVORABIL cu amendamente
05-07-2018 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-07-2018 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 73 NU=0 AB=2)
20-03-2019 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2018 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice"
25-03-2019 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
27-03-2019 trimis la promulgare
15-04-2019 promulgat prin decret nr:359/15/04/2019; devine legea nr. 61/15/04/2019
17-04-2019 publicată în Monitorul Oficial nr: 296/17/04/2019

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- avizul Consiliului Economic şi Social
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru sănătate publică
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- aviz - Comisia pentru egalitatea de şanse
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top