Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Număr de înregistrare Senat: L296/2002
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX16/2002
Adresa: -
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Constantin Niţă PSD
Număr de articole:12
Avizul Consiliului Legislativ:536/22.04.2002
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea nr.90/18.03.2003 publicatã în M.O. nr.200/27.03.2003
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
13-06-2002 adoptat de Camera Deputaților
17-06-2002 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.L296 (adresa nr.plx16/2002/17/06/2002)
18-06-2002 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 25/06/2002)
18-06-2002 trimis pentru aviz la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 24/06/2002)
18-06-2002 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 24/06/2002)
25-06-2002 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 82-FAVORABIL
01-07-2002 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 687-FAVORABIL cu amendamente
05-09-2002 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
05-09-2002 adoptat de Senat cu modificări; urmează mediere (nr. voturi: DA= 91 NU=12 AB=1)
12-09-2002 trimis la comisia de mediere, pentru raport
09-10-2002 comisia de mediere finalizează raportul
10-10-2002 plenul Senatului aprobă raportul comisiei de mediere (nr. voturi: DA= 92 NU=1 AB=5)
15-10-2002 plenul Camerei Deputaților aprobă raportul comisiei de mediere
24-10-2002 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
02-12-2002 Președintele României cere reexaminarea legii
19-12-2002 plenul Camerei Deputaților admite obiecțiunile Președintelui României
23-12-2002 Înregistrat la Senat pentru reexaminare cu nr.L296 (adresa nr.16/20/12/2002)
08-01-2003 trimis pentru raport privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 29/01/2003)
08-01-2003 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia Parlamentului României pentru Integrare Europeană (TERMEN: 28/01/2003)
08-01-2003 trimis pentru aviz privind cererea de reexaminare formulată de Președintele României, la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 28/01/2003)
21-01-2003 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 5-FAVORABIL
28-01-2003 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 21-FAVORABIL
06-02-2003 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
06-02-2003 adoptat de Senat cu modificări; urmează mediere (nr. voturi: DA= 76 NU=0 AB=4)
17-02-2003 trimis la comisia de mediere, pentru raport
18-02-2003 comisia de mediere finalizează raportul
20-02-2003 plenul Senatului aprobă raportul comisiei de mediere (nr. voturi: DA= 86 NU=3 AB=2)
25-02-2003 adoptat de Camera Deputaților
25-02-2003 plenul Camerei Deputaților aprobă raportul comisiei de mediere
06-03-2003 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
11-03-2003 trimis la promulgare
17-03-2003 promulgat prin Decret nr. 135/17/03/2003; devine Legea nr. 90/18/03/2003
27-03-2003 publicată în Monitorul Oficial nr. 200/27/03/2003

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- adresa de sesizare a comisiilor
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa de iniţiere a procedurii de mediere
- raportul comisiei de mediere
- forma trimisă la promulgare
- cerere de reexaminare a Preşedintelui României
- adresa de sesizare a comisiilor pentru reexaminare
- avizul comisiei la reexaminare
- raportul comisiei la reexaminare
- forma adoptată de Camera Deputaţilor - în urma reexaminării
- forma adoptată de Senat în urma reexaminării
- adresa de mediere după reexaminare
- raportul comisiei de mediere după reexaminare
- forma trimisă la promulgare după reexaminare
- decretul de promulgare
- expunerea de motive la Lege
- forma promulgată
Go to top