Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru completarea art. 20 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Număr de înregistrare Senat: L215/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX277/2016
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Neacşu Marian - deputat PSD
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:193/09.03.2016
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Trimis la Cameră pentru dezbatere
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
02-02-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b29 (adresa nr.1168/30/12/2015)
09-02-2016 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 10.03.2016)
09-02-2016 trimis pentru punct de vedere la Guvern
09-03-2016 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 193/09.03.2016 (favorabil)
11-04-2016 cu nr.L215 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
11-04-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 10/05/2016)
11-04-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare (TERMEN: 10/05/2016)
11-04-2016 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 26/04/2016)
11-04-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 26/04/2016)
19-04-2016 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 694/19.04.2016 (negativ)
20-04-2016 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 133-FAVORABIL
10-05-2016 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 141-NEGATIV
10-05-2016 Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare depune raportul cu nr. 118-NEGATIV
07-06-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
07-06-2016 respins de Senat (nr. voturi: DA= 83 NU=5 AB=4)

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- adresa de desesizare a Camerei care nu are competenţă de primă Cameră sesizată
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- punctul de vedere al Guvernului
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care se comunică respingerea iniţiativei legislative
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
Go to top