Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 actualizată, capitolul III, secţiunea a 2-a, "Incompatibilităţi privind calitatea de parlamentar".

Număr de înregistrare Senat: L202/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX547/2015
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Anghel Cristiana-Irina - senator PC; Banias Mircea-Marius - senator PC; Butunoi Ionel-Daniel - senator PSD; Duruţ Aurel - senator PSD; Marin Nicolae - senator PSD; Mihai Cristian-Dănuţ - senator PC; Mocanu Victor - senator PSD; Păran Dorin - senator PNL; Saghian Gheorghe - senator PSD; Cioată Cezar - deputat PC; Deaconu Mihai - deputat PP-DD; Galan Constantin - deputat Independent; Irimie Vicenţiu-Mircea - deputat PC; Moldovan Ioan - deputat PC; Negruţ Cornelia - deputat PC; Tănăsescu Claudiu-Andrei - deputat PC
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:276/26.03.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu:A devenit Legea 87/28.04.2017 publicatã în M.O. 313/02.05.2017
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise (2)

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
19-02-2015 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b49
24-02-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 26.03.2015)
24-02-2015 trimis pentru punct de vedere la Guvern
26-03-2015 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 276/26.03.2015 (favorabil)
27-04-2015 cu nr.L202 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
27-04-2015 trimis pentru raport la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 26/05/2015)
27-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 25/05/2015)
27-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (TERMEN: 25/05/2015)
27-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 25/05/2015)
29-04-2015 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 290-FAVORABIL
06-05-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 101-NEGATIV
19-05-2015 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 716/19.05.2015
04-06-2015 Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 112-NEGATIV
16-06-2015 Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări depune raportul cu nr. 125-FAVORABIL cu amendamente
22-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
23-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
24-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-06-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
29-06-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 86 NU=43 AB=1) cu titlul: "Lege pentru modificarea art.82 alin.(1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei"
04-04-2017 adoptat de Camera Deputaților cu titlul: "Lege pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei"
10-04-2017 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
15-04-2017 trimis la promulgare
27-04-2017 promulgat prin decret nr:432/27/04/2017; devine legea nr. 87/28/04/2017
02-05-2017 publicată în Monitorul Oficial nr: 313/02/05/2017

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
- Evaluare primară
Go to top