Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.55/2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Număr de înregistrare Senat: L168/2016
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX819/2015
Adresa:plx819/201/2016
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:1239/19.11.2015
Procedura de urgență:Da
Stadiu:A devenit Legea nr.122/01.07.2016 publicatã în M.O. nr.503/05.07.2016
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
17-02-2016 adoptat de Camera Deputaților potrivit prevederilor art.75 alin.(2) teza a III-a şi art. 115 alin. (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată
03-03-2016 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b94 (adresa nr.plx819/2015/03/03/2016)
07-03-2016 cu nr.L168 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
07-03-2016 trimis pentru raport la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 19/04/2016)
07-03-2016 trimis pentru aviz la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări (TERMEN: 12/04/2016)
07-03-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 12/04/2016)
07-03-2016 trimis pentru aviz la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială (TERMEN: 12/04/2016)
15-03-2016 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 142-FAVORABIL
17-03-2016 Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială transmite avizul cu nr. 47-FAVORABIL
05-05-2016 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului depune raportul cu nr. 101-FAVORABIL
08-06-2016 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
08-06-2016 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 110 NU=0 AB=0)
15-06-2016 trimis la promulgare
15-06-2016 depus la Secretarul general și anunțat în plenul Senatului, pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalității legii
30-06-2016 promulgat prin Decret nr. 639/30/06/2016; devine Legea nr. 122/01/07/2016
05-07-2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 503/05/07/2016

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- Ordonanţa Guvernului
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
- adresa pentru exercitarea dreptului de sesizare a Curţii Constituţionale
- forma trimisă la promulgare
- decretul de promulgare
- adresa pentru forma promulgată
- forma promulgată
Go to top