Senatul României
Limba:
RO EN
Proiect de lege pentru completarea art.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Minsterului Afacerilor Interne şi a structurilor subordonate acestuia

Număr de înregistrare Senat: L156/2019
Număr de înregistrare Camera Deputaților:
Adresa:plx46/2019/2019
Prima cameră:Camera Deputaților
Tip inițiativă:Proiect de lege
Inițiatori:Guvernul României
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:60/31.01.2019
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Comisia sesizatã în fond a depus raportul
Caracterul legii:Organică
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
03-04-2019 adoptat de Camera Deputaților
04-04-2019 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b135 (adresa nr.plx46/2019/04/04/2019)
15-04-2019 cu nr.L156 prezentare în Biroul permanent; Senatul este Cameră decizională
15-04-2019 trimis pentru raport la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (TERMEN: 14/05/2019)
15-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică (TERMEN: 07/05/2019)
15-04-2019 trimis pentru aviz la Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi (TERMEN: 07/05/2019)
08-05-2019 Comisia pentru administraţie publică transmite avizul cu nr. 97-FAVORABIL
08-05-2019 Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi transmite avizul cu nr. 164-FAVORABIL
15-05-2019 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională depune raportul cu nr. 158-FAVORABIL

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- avizul Consiliului Legislativ
- hotărârea de Guvern
- aviz - Comisia pentru administraţie publică
- aviz - Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi
- raportul comisiei sesizate în fond
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- forma adoptată de Camera Deputaţilor
Go to top