Senatul României
Limba:
RO EN
Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

Număr de înregistrare Senat: L151/2015
Număr de înregistrare Camera Deputaților: PLX417/2015
Adresa: -
Prima cameră:Senat
Tip inițiativă:Propunere legislativă
Inițiatori:Tánczos Barna - senator UDMR; Korodi Attila - deputat UDMR
Număr de articole:1
Avizul Consiliului Legislativ:215/10.03.2015
Procedura de urgență:Nu
Stadiu: Respins de Camera decizională
Caracterul legii:Ordinară
Opiniile persoanelor interesate asupra propunerilor legislative aflate în consultare publică: Opinii trimise

Derularea procedurii legislative:
DataAcțiunea
18-12-2014 Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b684
10-02-2015 trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 05.03.2015)
10-02-2015 trimis pentru punct de vedere la Guvern
10-03-2015 primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 215/10.03.2015 (favorabil)
15-04-2015 cu nr.L151 prezentare în Biroul permanent; Senatul e prima Cameră sesizată
15-04-2015 trimis pentru raport la Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală (TERMEN: 12/05/2015)
15-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului (TERMEN: 05/05/2015)
15-04-2015 trimis pentru aviz la Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital (TERMEN: 05/05/2015)
28-04-2015 Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului transmite avizul cu nr. 82-NEGATIV
28-04-2015 Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital transmite avizul cu nr. 244-FAVORABIL
06-05-2015 Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală depune raportul cu nr. 93-FAVORABIL cu amendamente
08-05-2015 primire punct de vedere de la Guvern - cu nr. 638/08.05.2015 (negativ)
11-05-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-05-2015 înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului
12-05-2015 adoptat de Senat (nr. voturi: DA= 91 NU=0 AB=0)
14-02-2017 respins de Camera Deputaților

- adresa de înaintare a iniţiativei legislative pentru dezbatere
- forma iniţiatorului
- expunerea de motive la iniţiativa legislativă
- adresa pentru aviz la Consiliul legislativ, Guvern, Consiliul economic şi social,…
- avizul Consiliului Legislativ
- adresa cu privire la punctul de vedere formulat de Guvern
- aviz - Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital
- aviz - Comisia pentru administraţie publică, organizarea teritoriului şi protecţia mediului
- raportul comisiei sesizate în fond
- forma adoptată de Senat
- adresa prin care iniţiativa legislativă e transmisă la cealaltă Cameră spre dezbatere
- adresa prin care se comunică respingerea definitivă a iniţiativei legislative
- Evaluare primară
Go to top